Image15 Image16 Shape17 Pigułka wiedzy Shape19 leczenie zespołu cieśni podbarkowej

                                               

Opis ogólny, anatomia.

Nazwa określona i szeroko opisana jako zespół bolesnego barku przez prekursora chirurgii barku Neera w 1972 r. Od tej pory używana jako synonim bolesnego barku zamiast dawnej diagnozy określanej PHS [ periarthritis humero  - scapularis ] - zapalenie okołobarkowe.
Przestrzeń podbarkowa  jest ograniczona od góry przez łuk kruczo-barkowy [ coracoacromial arch] . Spód wyrostka barkowego wraz ze stawem obojczykowo-barkowym i więzadłem kruczo-barkowym biegnącym do wyrostka kruczego łopatki tworzą „dach” przestrzeni, jej „podłoge „ zaś formuje górna część głowy kości ramiennej wraz guzkiem większym . W przestrzeni tej biegną ścięgna kompleksu stożka rotatorów istotne dla prawidłowego funkcjonowania barku kaletka podbarkowa odzielająca je od spodu brzegu kostnego wyrostka barkowego ma działanie ochronne i zapewnia odpowiedni poślizg dla poruszających się ścięgien.

Etiologia.

Dolegliwości związane z cieśnią podbarkową najczęściej dotykają osoby po 40 r.ż, wykonujących dużo czynnośći związanych z unoszeniem ramienia ponad głowę oraz młodych sportowców u których wykonywana dyscyplina sportu warunkuje takie unoszenie ramienia oraz przeciążenia w tej pozycji jak np. pływacy, siatkarze,  piłkarze ręczni.

Do głównych przyczyn Zespołu Cieśni Podbarkowej zalicza się :

- dysfunkcja tkanek miękkich głównie kompleksu stożka rotatorów, wobec ich osłabienia, uszkodzenia i.t.p mięśnie te nie centrują prawidłowo głowy  kośći ramiennej w panewce i w czasie wykonywania ruchu odwodzenia m.
naramienny pociąga głowę kości ramiennej ku górze , która to wchodzi w konflikt z wyrostkiem barkowym lub więzadłem barkowo - obojczykowym.

- uwarunkowania anatomiczne - typ wyrostka barkowego , wyrostek barkowy    haczykowaty [ typ III ] zakrzywiony do dołu predysponuje do konfliktu .        


- zmiany zwyrodnieniowe stawu barkowo - obojczykowego , osteofity,  
wyrośla kostne w przebiegu zwyrodnienia tego stawu mogą wysterczać w  kierunku   przestrzeni  podbarkowej i wywoływać konflikt                         
Rozpoznanie :

                - Badanie, specyficzne testy czynnościowe.
                - Rtg
                - Ultrasonograficzna ocena dynamiczna.Leczenie :

                - artroskopowa dekompresja przestrzeni podbarkowej.
                - usunięcie przerosłej zmienionej zapalnie kaletki podbarkowej
                - wyfrezowanie i wygładzenie brzeżne wyrostka barkowego
                - usunięcie ewentualnych wyrośli i osteofitów wysterczających do przestrzeni.
                - przecięcie więzadła C-A [ kruczo-barkowego ].

Image21 Image22 Image23 Symbol24 Image25 Symbol29
   
film2x Obejrzyj film Symbol225 Obejrzyj film Symbol227