Image113 Shape114 Pigułka wiedzy Shape116 naprawa obrąbka stawowego Symbol118

Niestabilność stawu barkowego.


Staw barkowy [ łopatkowo-ramienny] ze względu na swoją budowe anatomiczną - budowe kostną tego stawu w postaci kulistej głowy oraz płaskiej słabo wydrążonej panewki wyjściowo nie posiada stabilizacji mechanicznej [ brak ryglowania kostnego ]. W połączeniu z największą ruchomością we wszystkich płaszczyznach jest znacznie narażony na występowanie niestabilnośći. O stabilność stawu barkowego decydują tkanki miękkie. Panewka stawu barkowego utworzona przez łopatke jest czynnościowo pogłębiona przez łącznotkankowy pas określany jako obrąbek stawowy. Obrąbek stawowy jest połączony od góry ze ścięgnem głowy długiej m. dwugłowego ramienia oraz z dolnym więzadłem panewkowo-ramiennym od dołu i przodu. Bardzo istotną stabilność dynamiczną zapewniają mięśnie otaczające bark mające swoje przyczepy w części przynasadowej k. ramiennej m.in. mięśnie t.zw kompleksu stożka rotatorów jak m.nadgrzebieniowy,  m.podgrzebieniowy , m.obły mniejszy oraz m.podłopatkowy.
Istnieją więc różne rodzaje niestabilności w zależności od ich przyczyn oraz kierunku występowania. Pomocne w diagnostyce oprócz standartowych zdjęć Rtg okazuje się badanie CT pozwalające wykryć kostne podłoże niestabilnośći np. pourazowe lub wrodzone deformacje panewki oraz badanie USG pozwalające określić stan tkanek miękkich.
Najczęściej jednak mamy do czynienia z niestabilnością po przebytym przednim zwichnięciu stawu barkowego. Efektem wytworzonej niestabilności są nawracające zwichnięcia barku do których w stopniu zaawansowanym może dochodzić już w czasie wykonywania banalnych czynnośći bez konieczności zadziałania siły urazu. Statystycznie istnieje znacząco większe ryzyko nawrotu zwichnięć w przypadku chorych w młodym wieku pomiędzy 20 a 30 r.ż. i wynosi ono około 70 %.

Leczenie Artroskopowe - w sposób małoinwazyjny umożliwia naprawę zaistniałych uszkodzeń a w szczególności t.zw uszkodzenia typu Bankarta polega to na  przytwierdzeniu oderwanego kompleksu torebkowo-obrąbkowego w części przednio dolnej za pomocą implantów nazywanych kotwicami .Leczenie otwarte - zabieg operacyjny tradycyjny metodą Latarjet [ Bristow ]W niektórych sytuacjach metoda z wyboru , z efektem trwałym i stabilnym.
Symbol119 Image122 Cięcie skórne Cięcie skórne Oderwany obrąbek stawowy Kość ramienna Dostępy artroskopowe Łopatka Image129 Image130
   
Image162